Hepsi bizim çocuklar:Hepsi bizim çocuklar:
Sosyal demokrat olmak için KESK de
Muhafazakâr olmak için MEMUR SEN de
Milliyetçi olmak için KAMU SEN de olmak mı gerekir.
Ne siyasette nede sendikacılıkta uç siyaset ve cepheler oluşturmak ülkenin en son ihtiyacı olan durumdur. Benim KESK e üye olmam ile diğerlerinden daha sosyal demokrat, KAMUSEN e üye olmam beni daha milliyetçi yapmaz. Bu ülkede yaşayan her vatandaş huzur, barış ve hakkını almak ister. Hangi görüşten olduğunuzun önemi yoktur. Bir arada yaşamayı fikirlerimizi paylaşmayı, farklı cephelerden baksak ta aynı doğruyu görmeyi (6 ile 9 u ) ayıt etmeyi öğrenmeliyiz. Bunun için de aynı siyasi görüşe sahip olanlar aynı parti veya sendikada olması değil farklı görüşlerin bir partide ve ya sendikada olup fikir paylaşımı yapması dostane tartışmalarla hepimiz için doğru ve faydalı olanı bulmak gerekir. İlle de benim fikrim dememeliyiz. Nefsimizi terbiye ego muzu bir kenara bırakmak gerekir.
Bazı sendika yöneticileri bu yolda çok uzun yıllardır mücadele verdiğini, diğerlerinin yeni yetme olduğunu ima ediyorlar. Görünen o ki bu kadar uzun zamanda hiçbir kazanım sağlanamamış.Bu arkadaşlar rakip gördükleri yöneticilerin şubelerini ikiye üçe bölmüş, bu arkadaşlar Sendikalarında uzun süre üst düzey yöneticilik yapmış yeni dönemde sendika kadrolarında görev alamamış arkadaşları görev yerlerine döndüklerinde bir sürü siyasi sendikal baskılar ve zulümler yaşarken seyirci kalmışlardır. Bu büyük ve milliyetçi sendika kendileri için mücadele vermeyi geçtim sanki hala üyeleri değilmiş gibi görmezden gelmiştir. Fikri farklı zikri farklı olduğunu gösteriyor.
Eğer sistem böyle işler dediğimiz sendika anlayışı oluşturulmazsa yarın iktidar değiştiğinde aynı yanlışlar hata ve zulüm yaşanacaktır. Bunun çözümü farklı düşünenlerin farklı yerlerde değil farklı düşünenlerin aynı yerde bulunabilmesi ve fikirlerin paylaşılabilmesi ve bir birine saygı duyması gerekir.


Cavit CANPOLAT
Sağlık Haksen Gen.Bşk.Yrd
Selahattin Karaca
Selahattin Karaca
Adres : GMK Bulvarı No:40/2 Maltepe Çankaya-Ankara - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26