Çalıştayda Tespit ve Taleplerimizi Açıkladık

Devlet Personel Başkanlığınca 26-27 Ocak 2013 tarihlerinde Abant’ta düzenlenen çalıştayda Genel Başkan Ayhan Çivi, tespit ve taleplerimizi açıkladı.

Devlet Personel Başkanlığınca 26-27 Ocak 2013 tarihlerinde Abant’ta düzenlenen “Kamu Personel Rejiminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu” konulu çalıştay’da tespit ve taleplerimizi Genel Başkan Ayhan Çivi açıkladı.
Konfederasyonumuzu temsilen Genel Başkan Ayhan Çivi’nin katıldığı çalıştaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi ELVAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal, Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Bolu Valisi İbrahim ÖZÇİMEN, Başbakanlık Müsteşar Yrd. Özer KONTOĞLU, YÖK Başkan Vekili Şaban ÇALIŞ, Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK Genel Başkanları , kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları yöneticileri ile Devlet Personel Başkanlığı Uzmanları katıldılar.

İlk yapılan günde açılış konuşmaları ve panellerin ardından, ikinci günde ise 6 gruba ayrılan komisyonlar kendi konularında çalışma yaparak görüş ve önerilerini rapor halinde sundular.

Sunumların ardından Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun teşekkür konuşmasının ardından çalıştay sona erdi.

Genel Başkan Ayhan Çivi, ilk günde yapılan panellerde ve ikinci gündeki çalıştay grubunda kamu görevlilerinin gündeminde bulunan önemli konularla ilgili görüşlerini açıkladı.

Bu görüşler özetle aşağıdaki şekilde sunulmuştur;

1-Kamu personel mevzuatında yapılacak düzenlemelerde memurlarının iş güvencesinin mutlak suretle korunması,

2-Kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi için sendika temsilcilerinin oluşturulacak komisyonlara etkin katılımının sağlanması,

3-Kamu personelinin, ülkemizin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarının mevzuata dâhil edilmesi,

4-Memurlara yapılan ek ödemelerin emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine yansıtılmaması nedeniyle emeklilik halinde memurların ortalama yüzde 45 civarında ücret kaybına uğradıkları belirtilerek, ek ödemelerin maaşlara dâhil edilmesi,

5-Kamudaki statüde farklılıklarının kaldırılarak ( Sözleşmeli, 4/C vb. ) tüm personelin 657 sayılı Yasanın 4/A kadrolu personel olarak atamalarının yapılmaması,

6-657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışırken 2010 yılından önce emekli olan veya işten ayrılan tüm personele iş sonu tazminatı ödenmesi,

7-657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalıştırılan personele ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılmaması,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Faruk Çelik, ek ödemelerden gelir vergisi ve emekli sandığı primi kesilmesi suretiyle emekli aylıklarına dahil edilmesi talebimizin makul bir talep olduğunu belirterek, bu konuda bir çalışma yapıldığını söyledi.

Bakan Çelik ayrıca, kamu personel rejiminde yapılacak olan düzenlemeler kapsamında kamuda farklı statüde çalışan (4/C dahil) personelin tek çatı altında toplamayı düşündüklerini de ifade etti.
Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

“Çalıştay son derece açık ve samimi bir ortamda yapıldı. Tüm sosyal tarafların kendi düşüncelerini özgür bir şekilde ifade ettiler. Bizim açımızdan son derece önemli olan iki konunun çözümü için bu çalıştayın önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi, ek ödemelerin emekli aylıklarına dâhil edilmesi, ikincisi ise 4/C dâhil tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesidir.”

Eklenme : 06 Şubat 2013

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı No:40/2 Maltepe Çankaya-Ankara - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26