"ANKARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL SINAVININ İPTALİ İÇİN AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK" Eğitim Hak-Sen

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 19.10.2015 tarihinde İdari Personel Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı duyurusunda sınav için başvuru yapmak isteyen personele “Başvuru yapmak isteyen personel sadece bir kadro için başvuru yapabilecektir.” Denilmek suretiyle adayların şartlarının tuttuğu bir kadro ya da birime başvuru yapmalarını şart koşmuştu.
Örneğin başvuru ilanında 23 ayrı birime her birine 1 adet olmak üzere 23 şef ataması yapılacağı bildirilmiştir. Ancak başvuru esnasında bu 23 birimden sadece 1 tanesinin tercih edilebileceği ifade edilerek bir birim tercihi yaptırılmıştı. Bu durum sınav esas ve usullerini belirleyen mevzuata açıkça aykırı ve adaletsiz ve haksız bir uygulamaydı. Olması gereken, yarışma sınavı için başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların sınavda elde ettikleri puanların ilan edilen kadro sayısı kadar yüksek puandan başlayarak atamaların yapılması şeklinde olmalıydı. Aksi takdirde birim bazında yapılacak atamalarda yarışma sınavında en yüksek ikinci puanı alan bir aday atanamaz iken, bir başka birimde ise vasat bir puanla bile atama yapılabilecekti. Nitekim yapılan sınavda bu durum gerçekleşmiştir.
Bu nedenlerle Eğitim Hak-Sen, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün yasa ve yönetmeliklerde olmayan “Başvuru yapmak isteyen personel sadece bir kadro için başvuru yapabilecektir” hükmünün rekabet şartlarını ortadan kaldıran, adil yarışın önüne geçen, haksızlıklara yol açan, hukuka aykırı bir uygulama olduğu gerekçesi ile sınava girecek üyelerimizin ve diğer idari personelin haklarını korumak ve telafisi güç hatta imkânsız sonuçların önüne geçmek amacıyla Ankara Bölge idare Mahkemesine Yürütmenin Durdurulması istemi ile Ankara 15.İdare Mahkemesine iptal davası açmıştı.
15.İdare Mahkemesi 2017/2600 Kararında Özetle “…davacının ilanda duyurulan ve başvuru şartlarını taşıdığı tüm derece ve birimlerdeki şef kadrolarına başvuruda bulunmasını engelleyen bir mevzuat hükmü bulunmadığı gibi Yönetmelikte yapılan değişiklik ile birim ve derece belirtilmeksizin başvuruda bulunulacağının hükme bağlanması karşısında dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” Demek suretiyle işlemi iptal etmiştir.
Yaptığı haksız ve hukuksuz işlemlerle çalışanlarını mağdur eden bir yönetim anlayışıyla hareket eden Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bir kez daha yargıdan tokat yemiştir.
Karar tüm Ankara Üniversitesi çalışanlarına hayırlı olsun.
Eğitim Hak Sen
Eklenme : 25 Ocak 2018

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı No:40/2 Maltepe Çankaya-Ankara - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26