SAĞLIK HAKSEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI HAK SENDİKASI
(SAĞLIK HAKSEN)
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulu 8-9 Eylül 2018 tarihlerinde saat 13.00’de aşağıdaki gündemle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:40/2 Maltepe/Ankara adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle belirtilen yer ve saatte 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

GÜNDEM (1.Gün)
1. Açılış
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3. Divan Kurulu Seçimi
4. Tüzük Değişikliği
5. Dilek ve Temenniler
(2.Gün)
6. Konfederasyon Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
7. Kapanış

Bu duyuruya ait görsel bulunmamaktadır

Bu duyuruya ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı No:40/2 Maltepe Çankaya-Ankara - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26